Przepychanie rur kanalizacyjnych Olsztyn

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE

instalacji kanalizacyjnych

  Monitoring TV i inspekcja kanalizacji  

Udrażnianie rur Olsztyn

Oferowana Państwu usługa monitoringu i inspekcji kanalizacji gwarantuje prawidłową ocenę oraz określenie stanu technicznego, lub przyczyny awarii ciągów kanalizacyjnych.

Wykorzystywane przez nas kamery wyposażone są w głowicę umieszczoną na końcu elastycznego, długiego na 30 metrów, przewodu z włókna szklanego. Taka konstrukcja daje możliwość zastosowania ich w rurach o średnicy od DN50mm do DN200mm oraz w pionach kanalizacyjnych i systemach o załamaniach do 90º. Kamery przesuwne nie posiadają obrotowych głowic, w związku z powyższym obraz jest przekazywany w płaszczyźnie czołowej.

Przeprowadzenie monitoringu i inspekcji realizowane jest w celu:

  • ustalenia powodu niedrożności bądź stopnia zanieczyszczenia ciągu kanalizacyjnego
  • przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu instalacji kanalizacyjnej bądź wentylacyjnej
  • dokonania przeglądu powykonawczego przed odbiorem instalacji kanalizacyjnej bądź wentylacyjnej
Udrażnianie rur Olsztyn

Po realizacji usługi nasi klienci otrzymują nagranie na płycie DVD lub innym ogólnie stosowanym nośniku danych, pisemny raport z oceną stanu technicznego oraz ewentualnymi propozycjami udrożnienia, czyszczenia lub renowacji.

„…bo nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać.”

Nasze usługi to gwarancja jakości i sprawnego rozwiązania problemu. Jesteśmy oczekiwaną odpowiedzią na nieskuteczne metody mechanicznego udrażniania przy pomocy sprężyny bądź czyszczenia wysokociśnieniowego.